Tunnelhus Bredd 450 cm

From: 3.195,00 kr

Bågväxthus med tunnelform. Bredd 450 cm. Finns i bredderna 450, 600 & 700 cm och valfri längd om 150 cm/sektion.
Den bärande konstruktionen består av varmgalvaniserade rör i diametern 32-45 x 1,5 mm.

Category:

Lättklädd Bredd 450 cm

Underhållsfri stomme:
Den bärande stommen består av varmgalvaniserade rör med diametern 3,2 cm och godstjocklek 0,15 cm.
Rör med diametern 1,6 cm och 0,15 cm godstjocklek förbinder täckmaterialet med grundrören genom krokar.
Rörkonstruktionen sammanfogas enkelt invändigt med ett knutsystem. Förankring i marken sker med medföljande skruvankare.
De skruvas ner i marken och förbindes med grundrören genom en vajer.
Grundrören monteras tätt emot markytan.

Mått:
Som standard 450 x 150 cm
Bågväxthuset Lättklädd 450 cm har nockhöjden 225 cm vilket ger en stor luftvolym = ett bra odlingsklimat.
Valfria längder om 150 cm/sektion.

Gavel:
Tillval är stängd gavel, gavel med enkel slagdörr och gavel med dubbel slagdörr.

Ventilering:
Finns sektion 450 x 150 cm med två takfönster som tillval.

0