Tillval
Tillbehör

Ancona Vinterträdgårdar

Säljs ej via webbshopen, kontakta oss.


Ancona kan du bygga samman med boningshuset på många olika sätt.
För att Ancona på bästa sätt skall kunna sammanlänkas med ditt boningshus, är det enklast att föra en dialog med en lokal arkitekt.
Arkitekten kan lätt se ditt hus på plats och ge dig råd och ritnings-underlag med exakta mått för bygg-lovsansökan.

Beskrivning

Välkommen med din offertförfrågan!
Ancona är ett system där varje objekt är unikt, både gällande utseende, mått, val av färg, dörrtyp m m. Prisuppgift beräknas på varje enskilt objekt.
Vid offertförfrågan bifogas alltid en 3-dimensionell CAD-ritning över konstruktionen.Du bör alltid boka en tid med oss för att få den bästa hjälpen!

Montage
Ancona monteras alltid av våra utbildade montörer.
Montagekostnad beräknas på varje enskilt objekt och ingår normalt i offertunderlaget.
Grundarbete, el och värmeinstallation ingår ej i våra offerter.

Grundarbete
Anconas profilsystem är helisolerat därför är det viktigt att även grunden är mycket välisolerad.
Ancona kan byggas på en isolerad mur eller placeras direkt på en isolerad markyta.
Att montera värmeslingor i golvet ger ett behagligt klimat.
Du kan även använda värmepump eller integrera värmen med ditt boningshus.
Välj ditt golvmaterial med omsorg. Golvet har stor betydelse för hur du upplever din vinterträdgård.

Konstruktion
Anconas helisolerade profilsystem är av aluminium, ett material som ger dig minimalt med underhåll.

Profilsystemet är uppbyggt efter principen 3-kammarsystem, vilket innebär en helt bruten köldbrygga.

Kölden hindras att vandra från utsida till insida.
Profilsystemet har också en extra isolering med frigolit.
Ancona levereras i färdiga sektioner.
Glaset monteras när konstruktionen är rest.
Maximal bredd är ca 10 meter. Maximal taklutning är 30 grader.
Invändiga förstärkningar tillkommer beroende på bredd och längd.
Takrännor och stuprör ingår. Infästning mot husvägg kan göras helt tät.
Det finns många valmöjligheter, tex ventilationsfönster vid takfoten, ventilationsfläktar i taket, inbyggda spotlampor i konstruktionen, nockdekoration m m.

Du kan välja vilken färg du vill!
Vid lackering pulverbrännlackeras konstruktionen under hög temperatur i ugn.
För att lättare välja färg får du gärna låna en RAL karta av oss, det finns ca 150 olika färger.
Unikt för Ancona är att du kan välja olika färger på in och utsidan.
På så sätt kan Anconas utsida lätt matchas med boningshuset, medan insidan kanske får en ljusare färg.
Våra standardfärger är RAL 1013M, 5011M, 6003M, 6009M, 7006M, 7016M, 7033M, 9005M, 9006M, 9010M.

Täckmaterial
Som täckmaterial levererar vi isolerglas både i tak och väggar.
Isolerglaset har en tjocklek från 22 upp till 45 mm.
Dessa har ett U-värde på mindre än 1,1( enligt DIN 4108 isolerklass 2,1).
Glaset är av super-lågenergi. Glaset är bra ljudisolerat.
Olika dekorationer finns både i form av spröjs mellan glasen och blyfönster.
Glaset fästes med aluminumlister och gummitätning på båda sidor av glaset.