Grundläggning för mur

Tänk på

  • Att planera för indragning av vatten och el.
  • Att konstruktionen skall förankras med medföljande förankringsprofiler först då hela konstruktionen är uppmonterad och färdigglasad. Detta gör det lättare för eventuella justeringar under hela uppmonteringen.
  • Att göra hål för ventiler i muren för bättre ventilation, vi ger dig gärna råd.
  • Att alltid lägga en täckplåt med droppnäsa på murens topp för att skydda muren då vattnet leds bort, (kan beställas hos en plåtslagare)
  • Att måtten i katalogen enbart är vägledande. Kontakta oss för exakta yttermått.
  • Att muren skall vara helt i våg och kryssmätt.
  • Att lägga dräneringsrör runt murens yttersida om marken är vattenhållande.
  • Att mura med Lecablock/betong- block till ca 3-5 cm ovan mark. Det förhindrar vattendragning när du skall mura den synliga delen av muren med fasadtegel.
Classicum Grundläggning för mur

1.

Markera ytan, gräv en ränna ner till frostfritt djup ca 80-100 cm. Fråga lokalt vad som gäller där du köper ditt stenmaterial. Plattbelägger du inuti konstruktionen behöver bara ca 20-30 cm av marken grävas ur där plattläggningen skall vara. Lägg en fiberduk i botten av rännan och under hela den eventuellt plattlagda ytan. Fyll på med ca 5-10 cm dränerande material i rännan.

Förbered redan nu för indragning av vatten och el. Tänk även på att dra en värmekabel om du vill ha vatten året om.

Classicum Grundläggning för mur

2.

Du kan nu göra på följande sätt.

Alternativ 1: Tillverka en ca 10-20 cm hög gjutform av virke/plyfa i vilken du placerar armeringsjärn och sedan fyller med betong. Låt betongen torka, ta bort gjutformen och mura sedan med Lecablock/betongblock till ca 5 cm ovan markytan.

Alternativ 2: Mura med lecablock/betongblock från botten till markytan. Se till att använda armeringsjärn mellan blocken för att förhindra sprickbildning (se även info ovan).

Vill du isolera grunden kan du ställa skivor av Frigolit, Isodrän eller Pordrän på utsidan av den del som ligger under mark.
Eventuella dräningingsrör skall nu placeras i rännan på utsidan av grunden.

Var noga med att kryssmäta så att murens yttermått blir så exakt som möjlig.

Classicum Grundläggning för mur

3.

Fyll på med bärmaterial på insidan och utsidan av muren. Om extra isolering önskas under en eventuellt plattbelagd yta inuti konstruktionen, kan 5-10 cm tjock isolering av Frigolit, Isodrän eller Pordrän läggas ovanpå bärmaterialet. För mer info se (8) om isolerad plattbelagd yta sid 157.

Classicum Grundläggning för mur

4.

Ovan mark murar du med önskat material som kommer att synas t.ex. fasadtegel eller fortsätt med lecablock/betongblock som sedan kan putsas och målas.

Tänk på att göra hål för ventiler i muren för bättre ventilation, vi ger dig gärna råd.

Det är mycket viktigt att muren är i våg och att den har räta vinklar, kryssmät noga! Murens exakta yttermått och dörrarnas ställmått erhålles vid order. Grundritning bifogas.

Classicum Grundläggning för mur

5.

När muren är klar läggs plattbeläggningen inuti konstruktionen. För ytterligare info se om plattbelagd yta, se föregående uppslag.

Lägg gärna en täckplåt som ett lock på murens topp för att skydda muren, leda bort vatten och för att jämna ut eventuella ojämnheter. Denna kan beställas hos en lokal plåtslagare.

Classicum Grundläggning för mur

6.

Konstruktionens grundprofil förankrar du i muren med vinkelprofiler först när hela konstruktionen är uppsatt. Tänk på att muren behöver bränna klart (ca 4 veckor) innan montage.