Garanti & Vintersäkring

Garantier/Stormgaranti 5 år

 

Classicum lämnar upp till 10 års garanti på vissa produkter. Garantin gäller från leveransdatum. Garantin gäller ej i andra hand. Classicum lämnar ej garanti för vind och vattentäthet avseende våra växthus eller för kondensfria glas/aluminiumytor, då detta kan härledas till bland annat temperaturskiftningar, växter, fuktig markyta mm. Classicum ersätter ej för felaktig montering., eventuell demontering, följdskador, arbetslön, transport, frakt, mm.
Garantin gäller ej växthusglas.
Våra garantier gäller ej för fel som orsakats av köparen eller av honom anlitad person.
För skador på växthus som uppkommit vid vindstyrkor över 21m/s (första 5 åren 32,7 m/s), förslitningsskador och enstaka glas, gäller inte garantin.
5-årig stormgaranti täcker skador som uppstår vid vindstyrkor upp till 32,7 m/s. För att stormgarantin ska gälla ska växthuset stormsäkras innan storm.

 

Vinter – och stormsäkra växthuset

Plocka in alla lösa trädgårdsdetaljer såsom redskap, studsmattor, krukor och utemöbler och förhindra  att de skall skada ditt växthus.

  • Växthuset skall vara väl förankrat.
  • Dörrar skall vara låsta så att de inte kan öppnas upp av vind.
  • Takluckorna skall vara säkrade i stängt läge med t.ex. buntband, glöm ej att koppla ur kolven, gäller Univent.
  • Snö på taket skall tas bort.
  • Kontrollera att växthusets glas är hela.
  • Efterspänn monteringsskruvarna.
  • Växthusets profiler, skall vara monterade enligt monteringsanvisningen. Gör tillsyn av profilerna så att de ej är skadade.
  • Vid extremt snöfall ska taket stöttas.

Tillägg till din hemförsäkring rekommenderas, för skador åsamkade av t.ex. nedfallna träd mm.