Garanti & Vintersäkring

Växthus

Classicum Växthus lämnar 10 år garanti på våra växthuskonstruktioner.
För Victoria systemet lämnar vi 5 års konstruktions garanti och 5 års garanti som avser punkterad glaskassett.

Classicum ersätter fel som hänför sig till konstruktion, bearbetning eller material.

Garantin gäller inte glas eller båghusplast.

Garantin bortfaller om inte huset är korrekt monterat eller lackerat av annan än Classicum.

Ligger det tung snö som överbelastar taket ska det skrapas ner.

Man bör även vidta försiktighetsåtgärder mot eventuellt nerstörtande snömassor genom att t.ex. montera ett snöräcke på de tak där detta kan befaras.

Vintersäkra gärna växthuset genom att stötta taket mitt i huset.

Garantin gäller för skador som kan uppstå vid vindstyrkor upp till 21m/s.

Garantin gäller för snötyngder upp till 30kg/m².
Garantin gäller ej för extrem väderlek som vindstyrkor över 21 m/s, kraftigt snöfall och snötyngder över 30kg/m² eller annan extrem väderlek.

Vintersäkring

Detta rekommenderar vi att Ni bör göra för att säkra Ert växthus om vintern:

1. Ligger det mycket snö på taket, skall man skrapa ner det eller starta en värmefläkt i huset tills snön har smält och åkt av växthuset.

2. Man bör/skall stötta huset i mitten och upp mot taknocken om man befarar stora snömängder.
Gör detta hellre till en generell regel för att undvika otrevliga överraskningar.

3. Är möjligheten för vintertillsyn dålig, skall kan man vintersäkra växthuset genom att placera en stötta i mitten av växthuset upp mot taknocken.

4. Tänk på att blöt snö väger mycket mer än torr.

5. Vidta extra försiktighetsåtgärder mot eventuella nedstörtande snömassor genom att t.ex. montera ett snöräcke på de tak där snöras kan befaras.
Vi brukar generellt upplysa om detta vid köp att väggmonterade växthus.