Värmefläkt

Tidig vår och kalla nätter måste extra värme tillföras i växthuset för att uppnå den temperatur din odling önskar. Fläkten hjälper även till att torka ut luften så att det inte blir för fuktigt.
Classicum har använt samma fläktmodell i 25 år. Den är tyst och har mycket lång livsstil.
Fläkten har två inställningar;
Ge värme enligt önskad inställning. När temperaturen är uppnådd stannar även fläktens rotorblad.
Ge värme enligt önskad inställning. När temperaturen är uppnådd fortsätter fläktens rotorblad att cirkulera luften. Värmen sprids då jämnt i hela växthuset, vilket skiljer fläkten från övriga på marknaden.